Länssamverkan bredband 2.0 (LSB2) - ett sätt för hela Sverige att samverka

Länssamverkan bredband 2.0 vilar på två grundpelare. Den ena är det regionala perspektivet. Den andra är regeringens bredbandsstrategi. Sedan år 2012 driver PTS på uppdrag av regeringen nätverket LSB2, med deltagare från länsstyrelser, centrala myndigheter och Näringsdepartementet. LSB2 är en plattform för samarbete mellan deltagarna, som bland annat omfattar att stödja, kvalitetssäkra och kompetensutveckla. Det övergripande syftet är att främja bredbandsutvecklingen i hela landet. Verksamheten bedrivs i form av stormöten och utbildningar.

 

 

http://www.pts.se

http://www.lansstyrelsen.se